Norsk Friluftsliv

- Regjeringen trosser faglige råd

Del

- Det er uforståelig at regjeringen velger å likestille vannscooter med fritidsbåter, til tross for tilbakemeldinger fra kommunene og faglige råd, mener Norsk Friluftsliv.

NÆRMERE LAND: Med opphevingen av vannscooterforskriften kan vannscootere nå kjøre i høy fart nærmere land. Foto: Norsk Friluftsliv
NÆRMERE LAND: Med opphevingen av vannscooterforskriften kan vannscootere nå kjøre i høy fart nærmere land. Foto: Norsk Friluftsliv

Høyre og FrP har bestemt seg for å likestille vannscooter med fritidsbåter. Dermed blir det opp til hver enkelt kommune å lage lokale forskrifter som regulerer bruken av vannscooter.

Likestillingen med fritidsbåter skjer til tross for at 75 prosent av kommunene i en undersøkelse gjennomført i vår svarte at de var imot opphevingen, og store aktører fra både politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljø var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften.

I det nye regelverket vil kommunene kunne forby vannscooterkjøring i eget farvann, og også forby bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer.

Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, har tidligere påpekt at en oppheving vil kunne utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og rødlistede fuglearter.

- Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland. 

Endringen medfører at vannscootere nå kan kjøre i høy fart nærmere land, noe som vil medføre farlige situasjoner, mener paraplyorganisasjonen.

Norsk Friluftsliv mener det er et paradoks at regjeringen, som forsøker å selge Norge som en stille og urørt destinasjon til internasjonale turister, nå både går mot faglige råd og åpner for mer motordur i norsk natur.

- Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen, og likestiller vannscootere med båt. Denne endringen har vannscooternæringen selv presset igjennom, dette har ikke vært noe folkekrav sier Siri Meland

Nøkkelord

Kontakter

Fagsjef samfunnskontakt, Siri Meland, 952 40 336.

Bilder

NÆRMERE LAND: Med opphevingen av vannscooterforskriften kan vannscootere nå kjøre i høy fart nærmere land. Foto: Norsk Friluftsliv
NÆRMERE LAND: Med opphevingen av vannscooterforskriften kan vannscootere nå kjøre i høy fart nærmere land. Foto: Norsk Friluftsliv
Last ned bilde
REAGERER: Siri Meland i Norsk Friluftsliv reagerer på at regjeringen opphever vannscooterforskriften uten å ha gitt kommunene tid til å få på plass lokale forskrifter. Foto: Joe Urrutia
REAGERER: Siri Meland i Norsk Friluftsliv reagerer på at regjeringen opphever vannscooterforskriften uten å ha gitt kommunene tid til å få på plass lokale forskrifter. Foto: Joe Urrutia
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom