Byggenæringens Landsforening

- Norge ved et vendepunkt i energipolitikken

Del
Energikommisjonen slår fast at det er et like stort potensial for energieffektivisering og lokal energiproduksjonen, som i de store kraftutbyggingene frem mot 2030. På denne måten kan man raskest redusere strømutgiftene til folk og bedrifter, og sikre kraftforsyningen de nærmeste årene. Dette må bli et vendepunkt for energipolitikken i Norge, mener Byggenæringens Landsforening.

Energikommisjonen påpeker i NOU-en det store potensialet for energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Flertallet i kommisjonen viser til et potensial på 15- 20TWh energieffektivisering, 5-10 TWh solenergi, og 6-11 TWh fra varmepumper. Til sammen innebærer dette et potensial på 26-41 TWh i 2030. Det er like stort som det samlede potensialet kommisjonen viser til vindkraft, havvind og vannkraft.  

Statskraft har varslet at Norge kommer til å ha et kraftunderskudd allerede i 2027. - For å unngå denne situasjonen er det avgjørende med raske tiltak. De større kraftutbyggingene tar lengre tid å komme i gang med. Energieffektivisering og lokal energiproduksjon er tiltak som kan iverksettes med en gang, sier BNLsbærekraftsdirektør Guro Hauge 

Energikommisjonen peker på en rekke konkrete tiltak og virkemidler som bør gjennomføres: 

  • Nasjonalt effektiviseringsløft for bygningsmassen over en 7-års periode 
  • Gjeninnføre og utvide støtteordningen til Enova. Ordningen må omfatte tilskuddet til modne og velprøvde teknologier.  
  • Enovas mandat må endres til å omfatte energieffektivisering 
  • Utrede krav til at offentlige leier kontorlokaler med energikarakter A og B 
  • Opprette prøveordning der håndverksbedrifter kan få støtte til å bistå kundene i energieffektiviseringstiltak 
  • Etablere et kompetanse- og informasjonsprogram for byggeiere og byggenæringen 
  • Bransjen bør utvikle gode bransjestandarder for energiløsninger 
  • Komponentkrav og krav til bygningsmessige løsninger ved trinnvis rehabilitering 
  • Ambisiøse mål for rehabiliteringstakten for offentlige bygg 
  • Revisjon av energimerkeordningen 

- Med Energikommisjonens NOU har regjeringen fått en tydelig marsjordre og en oppskrift for hvordan man kan utløse det store potensialet som ligger i energieffektivisering og lokal energiproduksjon Vi forventer derfor at regjeringen allerede nå utarbeider en handlingsplan for hvordan det store potensialet for energieffektivisering og lokal energiproduksjon skal utløses. Første mulighet for regjering er å øke støtten til energieffektivisering allerede i revidert budsjett, avslutter Hauge.   

Kontakter

Trond Cornelius BrekkeKommunikasjonssjef og samfunnskontaktByggenæringens Landsforening

Tel:40241000trond@bnl.no

Bilder

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

Byggenæringen er Norges største fastlands- og distriktsnæring med nærmere 400.000 ansatte i samtlige norske kommuner. Samlet omsetning når man tar med eiendomsbransjen overstiger 1000 mrd. kroner. Byggenæringens Landsforening (BNL) er den ledende næringsorganisasjonen for byggenæringen i Norge med 3300 medlemsbedrifter som sysselsetter i overkant av 75.000 medarbeidere. 

Følg pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Nytt kompetansetilbud innen bærekraft til byggenæringen6.3.2023 14:56:58 CET | Pressemelding

Byggenæringen står for 20% av klimagassutslippene, og disse skal ned. Nye materialer, ny teknologi og mer effektiv bygging og drift må fases inn, og det stiller nye krav til fagarbeidere og funksjonærer i næringen. Regjeringen bevilger nå flerfoldige millioner til bransjeprogram for kompetanseutvikling, slik at bedrifter og tillitsvalgte kan samarbeide med utdanningstilbydere om å utvikle korte bærekraftmoduler tilpasset byggenæringen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom