- La ansatte i barnehager og skole bruke munnbind

Del

- Dagen situasjon i barnehager og skolefritidsordninger har nådd bristepunktet. Arbeidstakere står midt i smitterisikoen - uten annen beskyttelse enn å sprite hendene. Kort ned på åpningstidene og la de ansatte bruke munnbind, krever leder av Delta Oppvekst.

Delta Oppvekst forstår Folkehelseinstituttets bekymring for nedstenging av skoler og barnehager og ønske om at barn bør være på skole og i barnehage. Trafikklysmodellen er nå gjeninnført av myndighetene med gult og rødt nivå.

– Med gjeninnføringen av trafikklysmodellen, kreves det oppbemanning. For barnehagene og skolefritidsordningene er det ingen igjen å ta av. Det er stort sykefravær. Det jaktes på vikarer som kan tre inn, men selv de blir syke, så dermed ender man med vikar for vikaren. Dette er ikke forsvarlig. Skal man for enhver pris holde åpent for alle barna? spør lederen av Delta Oppvekst, Jill Hellem.

Går på helsa løs

Delta Oppvekst er en yrkesorganisasjon som blant annet organiserer ansatte i barnehager og skoler over hele landet.  

– Nå går det på helsa løs for de ansatte. Med konstant underbemanning er det vanskelig for arbeidstakerne å sikre godt smittevern for seg selv og barna, sier Hellem.

- Vi opplever at medlemmer hos oss ikke får lov av arbeidsgiver til å bruke munnbind. Det har de faktisk lov til, sier hun og viser til en tidligere uttalelse fra Kunnskapsdepartementet (se uttalelsen lenger ned i artikkelen).

- Det er viktig å sikre de ansatte og barn mot unødvendig smitte, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Nå er det viktig at man finner gode løsninger lokalt i den enkelte kommune og den enkelte barnehage. Regelverket åpner for bruk av munnbind og det bør tillates der det er nødvendig, sier hun. Barnehage- og skoleansatte bør også prioriteres fram der det er kø til boosterdose. 

Stengte skoler, åpent i barnehage og SFO

Barnehageeiere og skoleeiere må vurdere hensynet til arbeidstakerne, understreker Hellem.

I mange deler av landet er det stengte skoler som har gått over til hjemmeundervisning. Skolefritidsordningene (AKS og SFO) skal holde langåpent, og det skal tilbys trygghet, lek, læringsstøtte og tilstedeværelse for alle barna. Arbeidstakerne får lengre dager og blir utsatt for mer potensiell smitte.
– Det står ikke på vilje, men arbeidstakerne er slitne. Med mangel på ressurser må arbeidstakerne komme med nødløsninger for å få gjennomført dagen på grunn av trykket nå som ligger på AKS/SFO, forteller Hellem.

Munnbind i barnehager og SFO

Hun ber nå om at ansatte også i barnehager og skolefritidsordninger kan bruke munnbind for å redusere smittespredning.

I smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet står det at i samfunnet generelt anbefales munnbind i situasjoner der det er høyt smittenivå, der én meters avstand til andre ikke kan overholdes og det ikke kan gjøres smittesporing slik som i butikker og på kollektivtransport. I barnehager er det mulig å gjøre effektiv smittesporing. Samtidig er erfaringen fra smittesporingsarbeid så langt at smitte blant arbeidstakerne kan føre til større utbrudd. Bruk av munnbind hos ansatte kan derfor bidra til å redusere smitte.

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind for ansatte, bør det ifølge veilederen:

  1. foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
  2. være gult eller rødt tiltaksnivå i barnehagene, og
  3. være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger fra andre kohorter, eller til foresatte.

Men smitteveilederen anbefaler ikke at ansatte i barnehager bruker munnbind i omgang med barn.

Munnbind og kortere arbeidstid

Kunnskapsdepartementet har tidligere uttalt at «Ansatte i skole og barnehage har anledning til å bruke munnbind på jobb, også når de er i kontakt med elever og barnehagebarn, dersom munnbindet brukes av helsemessige årsaker. Dette kan for eksempel være frykt for å bli smittet av covid-19. I slike situasjoner er det gjort unntak fra forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehageloven og opplæringsloven».

På vegne av de ansatte vil Delta Oppvekst oppfordre barnehageeiere og skoleeiere til å ta hensyn også til arbeidstakerne som jobber tett med barna, la dem bruke munnbind på jobb og korte ned på åpningstider. La oss gå inn mot julen friske alle sammen, sier Jill Hellem.

Kontakter

Jill HellemLeder av Delta OppvekstDelta Oppvekst

Tel:905 69 099

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta Oppvekst er en yrkesorganisasjon i Delta og organiserer ansatte som jobber med barn fra de blir født til de er ferdige med ungdomstiden.