NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

- Konsekvensene av flommen kan bli enorme om folk ikke forbereder seg

Del

- Per i dag ligger det an til en 50-års vårflom, og været den kommende tiden blir avgjørende for hvor omfattende det vil bli, sier kommuneingeniør og visepresident i NITO, Kjetil Lein.

Flom i Kongsvinger 2018. Riksveg 2 ved Hov på Kongsvinger ble stengt under flommen. Foto: Kjetil Lein.
Flom i Kongsvinger 2018. Riksveg 2 ved Hov på Kongsvinger ble stengt under flommen. Foto: Kjetil Lein.

NVEs vårflomanalyse viser stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord. Siste ukes snøvær og lave temperatur har ført til at sannsynligheten har økt i Nord-Norge og deler av Sør-Norge.

Snøsmeltingen ventes å komme i gang i hele landet fra midten av kommende uke på grunn av stigende temperatur. Det forventes en flomtopp to-tre uker atter at snøsmeltingen for alvor har startet.

- Alle tegn viser til at både privatpersoner og det offentlige bør stålsette seg på en 50-års flom med betydelige materielle skader. Det vil sjeldent medføre fare for liv, men skulle vi være uheldige å få store nedbørsmengder i tillegg, vil det være ille, sier Lein.

- Dette kommer av at vi har store mengder snø i høyden, samt at kjøligere vær har bidratt til å forskyve situasjonen. I de nærmeste ukene ventes det stigende temperaturer. Når snøsmeltingen kommer i gang, er det bare å forberede seg på en skikkelig flom. Vi får bare håpe det ikke kommer regn i tillegg.

Tar alle forholdsregler


I Kongsvinger kommune forteller han at de har gjort både forebyggende og sikrende tiltak til flommen kommer.

- Riksveg 2 blir mest sannsynlig stengt. Det samme gjelder fylkesveg 210 som kommer til å bli altfor smal for vanlig trafikk. Omkjøringsveier blir i disse dager høynet med 40 centimeter som et forebyggende tiltak, og vi gjør klart pumpesystemer for å kunne ta unna det verste av flommen, trekker han fram som noen av tiltakene.

- Vi samarbeider med Statens vegvesen, Bane Nor, andre offentlige etater og private for å sikre oss mot de aller verste materielle skadene, dersom flommen blir så stor som den per i dag er varslet til å bli.

Ta varselet på alvor


Nå ber han altså privatpersoner og andre offentlige etater å forberede seg på storflom, dersom de ikke har gjort det allerede.

- Blir flommen så stor som vi frykter, vil det medføre store skader. Folk må forberede seg: Flytt det du har av verdigjenstander som er i nærheten av vann og elver. Sjekk med kommunen om du bor i et flom- og rasutsatt område og gjør det du kan for å sikre hus og hjem.

Tips til forebygging av naturskader

STORM:

 • Sikre løse gjenstander.
 • Sørg for god forankring av boder og mindre bygg.
 • Ta ned trampolinen og ta båten opp av vannet før stormsesongen.
 • Ta en sjekk om trær nær bygninger kanskje bør felles.
 • Rensk opp i takrenner før nedbør.
 • Tenk vind når levegger, overbygg og gjerder bygges.
 • Sørg for nødvendig vedlikehold, som for eksempel at råteskadede bygningsdeler skiftes ut og rustne spikre erstattes.

FLOM:

 • Tenk over hvilken vei vannet naturlig vil renne. Sørg for at det er fall fra huset og et stykke ut, slik at vannet renner fra og ikke mot bygget.
 • Følg med når det er litt nedbør og mindre betydelig flom, hvor renner vannet? Må det ledes en annen vei? Fungerer dreneringen som den skal?
 • Rensk opp i rister og kummer jevnlig for å unngå at de tetter seg.
 • Sjekk at stikkrenner er åpne. Er de for små, må de byttes ut.
 • Dersom en nær elv trenger sikring, kontakt kommunen/NVE og meld fra om behovet.
 • Har du kjeller hvor vann tidligere har kommet inn, er det sannsynlig at det skjer igjen. Tenk på hva som settes der og lagre ting over gulvnivå.
 • Innstaller grunnvannspumpe og sjekk grunnvannspumpen jevnlig. Sørg for at filtre er fri for rusk og rask.
 • Ikke alle kjellere er laget for boligformål, så ta en grundig vurdering av skadepotensialet før en grovkjeller gjøres om til boligdel.
 • Ta opp båten og sett den på et trygt sted – Det samme gjelder flytebrygger o.l.
 • Campingvogner og andre løse gjenstander nær flomvarslet vassdrag bør fjernes.
 • Det er viktig å ha gode planer for evakuering av både mennesker og dyr, og sørge for alternativt oppholdssted.

SKRED:

 • Eiere av eiendom er ansvarlig for sikringen av denne. På samme måte har kommunen et ansvar for sikring av sine områder, og i noen tilfeller blir sikringen og forebyggingen et samarbeid mellom grunneier og kommunen. Ta tak i sikringsproblematikk så snart den er aktuell. Huset kan forsikres og bygges opp igjen, men det er faren for liv vi er mest bekymret for.
 • Ha et bevisst forhold til eiendommen og de farer som er der. Ta en sjekk for løse steiner og masser i bevegelse. Kritiske tidspunkt er ved mye nedbør, mye snø og ved overgang fra varmt til kaldt (frost/is) og omvendt.
 • Sjekk også mur/støttemur som holder masser på plass.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flom i Kongsvinger 2018. Riksveg 2 ved Hov på Kongsvinger ble stengt under flommen. Foto: Kjetil Lein.
Flom i Kongsvinger 2018. Riksveg 2 ved Hov på Kongsvinger ble stengt under flommen. Foto: Kjetil Lein.
Last ned bilde
Kjetil Lein Kongsvinger. Foto: Jens Haugen
Kjetil Lein Kongsvinger. Foto: Jens Haugen
Last ned bilde

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 91 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Følg saker fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Frykter framtidig mangel på bioingeniører8.10.2020 10:45:31 CESTPressemelding

NITO mener at regjeringen fortsatt mangler et langsiktig perspektivet på bemanning i helsetjenesten og etterlyser at dette adresseres i statsbudsjettet. - Koronapandemien har vist hvor viktig det er å ha tilstrekkelig kapasitet i alle ledd i helsetjenesten. Bioingeniørene er en sentral del av helseberedskapen, og vi har over flere år formidlet en bekymring om framtidig mangel på denne faggruppen, sier presidenten i NITO.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom