Byggenæringens Landsforening

- Innleieforbudet viser manglende forståelse for byggenæringen

Del

Arbeids- og sosialkomiteens innstilling om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. har blitt fremlagt. Byggenæringens Landsforening (BNL) er svært skuffet over innstillingen fra komiteen, som de mener vitner om manglende forståelse for byggenæringens virksomhet.

Fotograf: Moment Studio
Fotograf: Moment Studio

- "Partssamarbeidet" som Regjeringen trekker frem i Hurdalsplattformen ser vi ingen spor av i denne prosessen. Det er åpenbart at Regjeringen ikke har hørt på noen av våre konstruktive innspill underveis i prosessen, sier Nina Solli, adm. direktør i BNL.

Byggenæringen befinner seg for øyeblikket i en vanskelig markedssituasjon med kostnadssjokk og historisk etterspørselssvikt i mange av bransjene. BNL mener det derfor er svært alvorlig at Regjeringen kjører gjennom dette lovforslaget, uten å ta inn over seg hvilken krevende situasjon byggenæringen står i. Foreningen mener Regjeringens innstramninger og innleieforbud i Oslo-regionen vil gjøre denne situasjonen enda vanskeligere.

- BNL har bedt om unntak for pågående prosjekter. Det har ikke blitt tatt hensyn til. Vi har bedt om en akseptabel overgangsperiode. Det har ikke blitt tatt hensyn til. Vi reagerer på at det er lagt opp til ikrafttredelse allerede 1. april neste år, fortsetter Solli.

Det er skissert en minimal overgangsordning på 3 måneder "for inngåtte kontrakter for inn- og utleie av arbeidsfolk fra bemanningsforetak".  BNL forstår det slik at dette vil gjelde både lovendringen og totalforbudet mot innleie i byggenæringen i Oslo-regionen. - I det hele tatt kan vi ikke se at noen av byggenæringens argumenter har blitt tatt hensyn til i innstillingen, sier en skuffet Solli. 

BNL forventer en fortløpende evaluering av regelendringene. - Vi ser at innstramningene fra 2019 allerede har begynt å gi effekt på grunnbemanningen som har økt. Dette må i seg selv hensyntas når regelverket nå blir ytterligere innstrammet, avslutter Nina Solli. 

Kontakter

Trond Cornelius BrekkeKommunikasjonssjef og samfunnskontaktByggenæringens Landsforening

Tel:40241000trond@bnl.no

Bilder

Fotograf: Moment Studio
Fotograf: Moment Studio
Last ned bilde

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 3400 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom