Energi Norge

- Historisk vindkraftsatsing i Trøndelag

Del

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA har besluttet å bygge Europas største landbaserte vindkraftprosjekt i Trøndelag. – En historisk dag for fornybarnæringen, sier Sigrid Hjørnegård i Energi Norge.

Prosjektet omfatter til sammen seks vindparker som skal bygges på Fosen-halvøya, Hitra og i Snillfjord. Investeringen beløper seg til rundt 11 milliarder kroner, og vil gi en årlig produksjon på 3,4 TWh (milliarder kilowattimer) fornybar energi. Byggingen starter allerede i år og skal være ferdigstilt i 2020.

 – Dette er en av de største fornybarinvesteringene i Norge noensinne. Nå øker Norges andel av sertifikatene i det norsk-svenske støttesystemet, noe Energi Norge har jobbet for i en årrekke. Prosjektet utløser betydelig industriaktivitet og vil få store positive ringvirkninger i Midt-Norge. Det er bra for omstilling av økonomien i en krevende tid for landet, fastslår Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

 Utbyggingen styrker også forsyningssikkerheten i Midt-Norge som har vært et underskuddsområde for kraft i mange år. God tilgang på fornybar energi muliggjør nye industriprosjekter og arbeidsplasser.

 – Fosen-prosjektet er også et viktig bidrag til det grønne skiftet frem mot 2030, hvor vi må kutte drastisk i bruken av fossil energi. Nå må myndigheter og næringsliv gå sammen om å ta den fornybare kraften i bruk innenfor transport, industri, petroleumsvirksomhet og oppvarming av bygg, understreker Hjørnegård.

 Les mer om Fosen-prosjektet her

  For ytterligere kommentarer, kontakt Sigrid Hjørnegård på 97 50 89 01.

Nøkkelord

Kontakter

Om Energi Norge

Energi Norge
Energi Norge
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27
0307 Oslo

23 08 89 00https://energinorge.no/

Energi Norge er fornybarnæringens interesseorganisasjon i NHO. Medlemsbedriftene står for over 95 produsent av kraftproduksjonen og dekker rundt 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. Vi jobber for at Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn.

Følg saker fra Energi Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Energi Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Energi Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom