Legemiddelindustrien (LMI)Legemiddelindustrien (LMI)

- Grunnmur på plass for bygging av ny helsenæring

Del

- Det er herlig å se at et nærmest samlet Storting ser hvordan helsenæringen kan skape økonomisk vekst, arbeidsplasser og løse flere av fremtidens helseutfordringer, sa administrerende direktør i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem etter at hun hadde skumlest næringskomiteens innstilling til Helsenæringsmeldingen.

- Regjeringen har allerede gjort en meget god jobb med meldingen og nå er det spennende å lese at opposisjonen har fulgt opp på positiv måte.

- Det at komiteen peker på at nye anskaffelsesmetoder er helt avgjørende for å kunne ivareta legemiddelpolitisk mål fra blant annet Legemiddelmeldingen, og hvordan dagens praksis ikke har lagt til rette for forskning og innovasjon, er oppløftende.

- Særlig gledelig er det at opposisjonen også tar føringer på næringsutvikling og peker på viktigheten av sammenhenger rundt forskning og utvikling og rask tilgang til nye behandlinger.

- Jeg forventer nå at regjeringen tar føringen egen politikk og iverksetter det som nå også opposisjonen peker på, sier Bekkemellem og ramser opp:

-          utrede og pilotere nye finansieringsmodeller som gir mulighet for utvikling av persontilpasset medisin i Norge, slik at norske pasienter så tidlig som mulig får tilgang på utprøvende behandling og dermed forebygge et todelt helsevesen.

-          Universal støtte for videreutvikling av handlingsplan for kliniske studier

-          oppfordringer til offentlig-privat samarbeid og kommersialisering av forskning, inkludert bruk av insentiver som DRG-takster og tiltak som gir uttelling for å satse på kommersialisering, innovasjon og næringslivssamarbeid.

-          at pasienter med sjeldne sykdommer sikres likeverdig og rask tilgang til behandling

-          at det legges til rette for økt legemiddelproduksjon i Norge, både for eksportinntekter og for å begrense konsekvens av mangelsituasjoner

-          utvidet satsing på helseanalyseplattformen, hvor det understrekes at helsedata skal benyttes mer aktivt i utviklings-, godkjennings og finansieringsløpet til legemidler og medisinsk teknologi.

- Legemidler er en viktig del av løsningen på store samfunnsproblemer vi står ovenfor. Med denne meldingen, legges ambisjonene for en ny norsk helsenæring og pasientbehandling. Nå bygger vi virkelig grunnmuren som gjør at vi kan realisere en ny norsk helsenæring og nye legemiddelpolitiske mål, hvor ikke kun lavest mulig pris er retningslinjer for norske myndigheter, sier Bekkemellem.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Legemiddelindustrien (LMI)

Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelindustrien (LMI)
Essendrops gate 3
0301 Oslo

23 16 15 50http://www.lmi.no

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. LMI skal være den natur­lige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grundersel­skaper som opererer på legemiddel/life science området.

De 60 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge.

Følg saker fra Legemiddelindustrien (LMI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Legemiddelindustrien (LMI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Legemiddelindustrien (LMI)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom