Forskerforbundet

- God undervisning krever tid til studentene

Del

- Det er bra at regjeringen vil verdsette undervisning i høyere utdanning, men Kvalitetsmeldingen er for lite forpliktende. Bedre studiekvalitet krever at de vitenskapelige ansatte gis bedre tid til oppfølging av studentene, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, som ble lagt frem i dag.

- Forskerforbundet har lenge arbeidet for at undervisningen ved universiteter og høyskoler skal verdsettes høyere, og vi er glade for at undervisning nå skal meritteres. Utformingen av en slik meritteringsordning må skje i nær dialog med sektoren, sier Aaslestad.

- Men Kvalitetsmeldingen er i for stor grad en oppramsing av regjeringens forventninger til institusjonene. Vi synes regjeringen skyver for mye av ansvaret over på dem.

- Økt studiekvalitet krever økte ressurser. Mer studentaktive og varierte læringsformer, vil kreve investeringer i ny infrastruktur og bedre tid til undervisning.

- De vitenskapelige ansatte står i et politisk krysspress. De samme politikerne som forventer at forskerne skaffer flere forskningsmidler og publiserer mer, forventer samtidig at de følger opp studentene tettere. Kvalitetsmeldingen svarer ikke på dette dilemmaet.

- Stortingsbehandlingen må gi meldingen et mer forpliktende innhold, som sikrer institusjonene og de vitenskapelige ansatte ressurser og tid til å virkeliggjøre målene i meldingen, sier Aaslestad.

Nøkkelord

Kontakter

Om Forskerforbundet

Forskerforbundet
Forskerforbundet
Tullins gate 2
Oslo

21 02 34 00https://www.forskerforbundet.no

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21 000 medlemmer.

Følg saker fra Forskerforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskerforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskerforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom