Byggenæringens Landsforening

- Flere kvinner til byggenæringen

Del
I bygg- og anleggsnæringen er kvinneandelen på 9 prosent totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden. - Vi trenger et krafttak for å endre disse tallene, av flere grunner, og få tilgang til enda flere flinke fagfolk. BNL mener at byggeplasser med mangfold bidrar til et godt arbeidsmiljø og bedre løsninger, sier Nina Solli, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening.
Foto: BNL av Embla som begynte på VG1 Bygg- og anleggsteknikk i fjor høst.
Foto: BNL av Embla som begynte på VG1 Bygg- og anleggsteknikk i fjor høst.

Blant BNLs medlemsbedrifter er det 16 % kvinnelige ledere. Og når det gjelder fagarbeidere er tallene slik iht. overenskomstene; anlegg: 1,3%, byggfag: 2,4%, asfaltarbeid og veivedlikehold: 3,9% og byggeindustrien: 9,1%.

I NHOs siste medlemsundersøkelse ble bedriftslederne i byggenæringen spurt om de var fornøyde med kjønnsbalansen i egen virksomhet. 40 prosent av de som svarte sa nei. Da de ble spurt om de opplevde skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet bekreftet 35 prosent at det gjorde de.

Tall fra Udir viser at andel jenter som søkte seg til Vg1. bygg- og anleggsteknikk over tid har økt. I 2013 var det 5 prosent jenter blant søkerne, mens det i fjor var 11 prosent. - Økning av jenter som vil til byggenæringen er gode nyheter, fortsetter Solli.

Det er flere gode krefter som jobber for å sette kjønnsbalanse i egne yrker på dagsordenen. NHO- og NITO-prosjektet «Jenter og teknologi», turnerer for eksempel landet rundt for å møte jenter på ungdomsskoletrinnet.

Flere bransjer i byggenæringen har også tatt egne initiativ til egne kvinnenettverk - som for eksempel Ingeborg-nettverket for kvinnelige rørleggere. - Vi vet det krever guts å gå mot strømmen i utdanningsvalg. Derfor har vi i høst og vinter kjørt en rekrutteringskampanje rettet mot foreldre til barn som har valgt studieretning nå i forrige uke. Kampanjen har tatt for seg velkjente fordommer mot å jobbe i byggenæringen, herunder også fordommer mot jenter i byggenæringen, avslutter Solli.

Nøkkelord

Kontakter

Trond Cornelius BrekkeKommunikasjonssjef og samfunnskontaktByggenæringens Landsforening

Tel:40241000trond@bnl.no

Bilder

Foto: BNL av Embla som begynte på VG1 Bygg- og anleggsteknikk i fjor høst.
Foto: BNL av Embla som begynte på VG1 Bygg- og anleggsteknikk i fjor høst.
Last ned bilde

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 3400 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Nytt kompetansetilbud innen bærekraft til byggenæringen6.3.2023 14:56:58 CET | Pressemelding

Byggenæringen står for 20% av klimagassutslippene, og disse skal ned. Nye materialer, ny teknologi og mer effektiv bygging og drift må fases inn, og det stiller nye krav til fagarbeidere og funksjonærer i næringen. Regjeringen bevilger nå flerfoldige millioner til bransjeprogram for kompetanseutvikling, slik at bedrifter og tillitsvalgte kan samarbeide med utdanningstilbydere om å utvikle korte bærekraftmoduler tilpasset byggenæringen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom