Byggenæringens Landsforening

- Et alvorlig inngripende tiltak som vil forverre situasjonen for en presset næring

Del

Nå er lovproposisjonen om midlertidig ansettelse og innleie kommet og Regjeringen har fremmet en rekke inngripende tiltak med svært store konsekvenser for byggenæringen, Norges største fastlands- og distriktsnæring.

Vårt hovedbudskap er: La regelverket fra 2019 få virke. Tallene fra Opinions siste undersøkelse viser at grunnbemanningen i byggenæringen har økt siden 2019. En majoritet av våre medlemsbedrifter har økt antall fast ansatte i denne perioden. Utviklingen går altså i riktig retning, og da er det et unødvendig sjansespill med et så inngripende tiltak som forbud mot innleie.  

Ifølge Opinion sier våre medlemsbedrifter at de mest sannsynlige alternativene til innleie er økt bruk av midlertidige ansettelser (21 prosent), økt bruk av underleverandører (19 prosent) eller økt bruk av overtid (15 prosent). Åtte prosent varsler en økning i antall fast ansatte dersom forbudet kommer på plass.  

Byggenæringen er på vei inn i en perfekt storm med økte råvarepriser, mangel på personell, økte renter, uro i logistikk-kjedene og krig i Europa. I en slik situasjon forventer vi mer forståelse fra Regjeringen, og ikke at de legger ytterligere byrder på Norges største fastlands- og distriktsnæring.  

Nesten halvparten av medlemmene våre varsler at innstrammingene for innleie vil få negative konsekvenser for virksomheten. Blant disse oppgis det at et innleieforbud vil føre til lavere lønnsomhet (51 prosent), nedbemanning (49 prosent), permittering (30 prosent), tap av kompetanse (27 prosent) og færre lærlinger (25 prosent). 

Det varsles at forskriftsendringen om innleieforbud trer i kraft i 2023. Departementet vil fremlegge overgangsordninger for allerede bindende kontrakter. Vi forutsetter da at disse ordningene tar tilstrekkelig hensyn til bedriftenes behov for forutsigbarhet. 

I tillegg til forbudet vil regjerningen oppheve adgangen til å leie inn ved arbeid av midlertid karakter. Dette vil i praksis innebære et forbud mot innleie for våre bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale (med fagforening med innstillingsrett). 

Nå skal vi gå grundig gjennom Stortingsproposisjonen.Dette er et svært inngripende og unødvendig tiltak, basert utelukkende på ideologi og helt løsrevet fra fakta. Som arbeidsgiverorganisasjon har vi hatt lange tradisjoner for godt samarbeid i trepartssamarbeidet, og vi har samme mål. Hovedregelen skal være fast ansettelse, men en prosjektbasert næring som byggenæringen, har behov for noe fleksibilitet. Dette lovforslaget er utarbeidet uten samarbeid med oss og uten å høre på fakta og konsekvensvurderinger. Regjeringen sier de vektlegger trepartssamarbeid, de omtaler det i Hurdalsplattformen, men de avviser oss når vi trenger dialog. Dette er ikke trepartssamarbeid. 

Kontakter

Trond Cornelius BrekkeKommunikasjonssjef og samfunnskontaktByggenæringens Landsforening

Tel:40241000trond@bnl.no

Bilder

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 3400 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom