NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

- Er vi godt nok forberedt på ekstremværet?

Del

NITO savner konkrete tiltak, som både er framtidsretta og løser problemene vi vet kommer.

Visepresident i NITO, Kjetil Lein. Her fra et besøk ved Nedre Romerike Avløpsselskap/Vannverk.
Visepresident i NITO, Kjetil Lein. Her fra et besøk ved Nedre Romerike Avløpsselskap/Vannverk.

Visepresident i NITO, Kjetil Lein, mener klimaendringene krever oppdaterte planer og økt beredskap for å stå bedre rustet til lange tørkeperioder og ved ekstremnedbør. Han viser til at det flere steder gjennom sommeren har vært varslet om store mengder nedbør og flomfare, varslet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Det høres rart ut, men et generelt varmere klima har ført til lengre tørkeperioder på den ene siden og styrtregn og ekstremnedbør på den andre siden, og begge deler er relativt nye fenomener i Norge. Er vi godt nok forberedt på dette, spør Lein.

Lein mener at klimaendringene bringer oss fra langvarige perioder med tørke, til perioder med ekstremnedbør.

- Selv om vi har perioder med langvarig tørke, faller det 30 prosent mer nedbør nå, enn for eksempel på 1900 tallet. Da er det lett å forstå at det kan komme enorme mengder nedbør, når det først regner.

- De enorme vannmassene fra ekstremnedbør gjør stor skade når vårt underdimensjonerte overvannssystem ikke klarer å håndtere vannmengden. Vannet finner sin egen veg og tar med seg det som står i vegen for det, en veg, en garasje og i verste fall biler og hus, sier han.

Lein er selv ingeniør i kommunen og vet hvor kostnadskrevende det er å sikre veier, vassdrag og annet areal mot erosjon og flom. Han vet også hvor vanskelig det er å finne rom innenfor det kommunale budsjettet.

- Slunken kommunekasse kan fort føre til at minimumsnivå bli standarden rundt om, og er minimumsnivå godt nok i tilfelle store hendelser, spør han. 

- Vi har i årevis fått servert rapporter og nyhetsoppslag om investeringsbehov, om risiko og om varmere og våtere klima. Det slås kontinuerlig alarm og likevel bevilges kun det som i denne sammenhengen dessverre kan omtales som småpenger, påpeker Lein.

Han avslutter med å si at NITO savner konkrete tiltak, som både er framtidsretta og løser de problemer vi vet kommer.

- Start med å identifisere ny teknologi som kan erstatte gamle måter å gjøre ting på, slik at vi kan løse flere problemer av gangen. Tenker vi smartere og tar i bruk ny teknologi, vil det kunne redusere kostnadene og hindre skadeomfanget betydelig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Visepresident i NITO, Kjetil Lein. Her fra et besøk ved Nedre Romerike Avløpsselskap/Vannverk.
Visepresident i NITO, Kjetil Lein. Her fra et besøk ved Nedre Romerike Avløpsselskap/Vannverk.
Last ned bilde

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med 97.000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Følg pressemeldinger fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom