NHO Service og Handel

- En god start, men det er nå jobben begynner

Del

- Det er på høy tid at handelsnæringen med 380.000 arbeidsplasser endelig får sin egen stortingsmelding. Meldingen har mange gode intensjoner og flere gode forslag til ny politikk. Dette er en god start, men det er nå jobben begynner, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, og Karl Munthe-Kaas, Kolonial.no-gründer.
Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, og Karl Munthe-Kaas, Kolonial.no-gründer.

Regjeringen la i dag fredag 30. november fram historiens første stortingsmelding om handelsnæringen. Meldingen har fått den treffende tittelen «Handelsnæringen – når kunden alltid har nett».

- Vi mener meldingen i stort gir en god beskrivelse av næringen, og av utfordringsbildet. Meldingen anerkjenner næringen som en betydelig bidragsyter til sysselsetting og verdiskapning. Det understrekes at handelsnæringen bidrar med ti prosent av den totale verdiskapingen i fastlands-Norge og at varehandelen med sine nær 380.000 sysselsatte er den største sysselsetteren i privat næringsliv. Det understrekes også at næringen er inngangsporten til arbeidslivet for svært mange, sier Kaltenborn.

"Handelsnæringen – når kunden alltid har nett"

I meldingen "Handelsnæringen – når kunden alltid har nett" foreslår Regjeringen 39 tiltak for omstilling og vekst i varehandelen. Viktige stikkord er:

  • Avvikling av 350 kroners grensen for avgiftsfri netthandel, samt redusere sjokolade og sukkeravgiften.
  • Etablere et årlig grensehandelsbarometer med SSB-statistikk for fysiske butikker og for netthandel.
  • Styrke håndhevingen av konkurranseloven for dagligvarebransjen.
  • Styrke bærekraft, sirkulærøkonomi og bidrag til det grønne skiftet.
  • Etablere et nytt utdanningsprogram slik at yrkesutdanning blir mer tilpasset handelsnæringens behov.

Bærekraftig omstilling gjennom:
- At regulering fra myndigheter legger til rette for at næringen kan utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller.
- At handelsnæringen står bedre rustet til å møte konkurransen fra utenlandske aktører og utnytte netthandelsmuligheter til å konkurrere på det internasjonale markedet.
- At satsing på digital kompetanse både i utdanning og etterutdanning fortsetter.
- En streng konkurranselov som håndheves effektivt.
- En innovasjonspolitikk som bidrar til nye løsninger som ellers ikke vil blitt utviklet
- At næringen utvikler bærekraftige forretningsmodeller, bidrar til sirkulær økonomi og til at forbrukerne tar miljøvennlige valg. 

Skjerpet konkurranse

En viktig del av meldingen handler om dagligvarebransjen. Statsråden varsler at konkurransetilsynet skal skjerpe innsatsen. Blant annet skal man:

  • Senke terskelen for hvilke saker som etterforskes.
  • Drive mer omfattende markedsovervåking.

Det er i dag ulike vilkår. Den som handler mest hos en leverandør, får høyest rabatt og dermed lavest pris. Dette gjør at det er svært vanskelig for nyetablerte aktører å konkurrere med de etablerte.

- Prisdiskriminering

-Vi er glade for at Næringsministeren erkjenner noe vi har påpekt: Konkurransen i dagligvaresektoren er for dårlig, og Konkurransetilsynet må nå brette opp ermene og sørge for at den blir bedre. Prisdiskrimineringen er så stor at det i praksis er helt umulig for nye aktører å etablere seg i markedet. Vi håper utspillet følges opp med at Konkurransetilsynet nå får muskler til å gjennomføre det statsråden ber om, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel.

Kommer i grevens tid

- Meldingen kommer i grevens tid. Næringen, med 360.000 arbeidsplasser, står midt oppe i store utfordringer, blant annet fordi den ikke får konkurrere på lik linje med utenlandske konkurrenter. Derfor er vi glade for at 350-kroners-grensen i budsjettforliket med KrF nå forsvinner i 2020, sier Kaltenborn.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, og Karl Munthe-Kaas, Kolonial.no-gründer.
Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, og Karl Munthe-Kaas, Kolonial.no-gründer.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Service og Handel

NHO Service og Handel
NHO Service og Handel
Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27
0307 Oslo

+47 23 08 86 50http://www.nhosh.no

NHO Service og Handel er en av de to største landsforeningen i NHO og består av 2.380 bedrifter med 6.000 virksomheter og 86.000 årsverk. Bransjene er: Arbeid og inkludering, Bemanning og Rekruttering, Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), Helse og Velferd, Renhold og Eiendomsservice, Sikkerhet og Beredskap,  Handel, samt Frisør og Velvære. Noen av bransjene har egen fagsjef/rådgiver, mens andre har sekretariater som yter service til medlemmene. Gratis tilgang på juridisk bistand er en viktig medlemsfordel.

NHO Service og Handel har to hovedmålsettinger: Vi vil 1) bidra til økt seriøsitet i arbeidslivet og 2) bidra til å utvikle bedre tjenester i Norge. Under dette ligger våre mål om å bidra til økt profesjonalitet, økt verdiskaping og sikre arbeidsplasser.

Følg saker fra NHO Service og Handel

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Service og Handel på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Service og Handel

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom