NAF

- Distriktene føler seg lite forstått av politikerne

Del

Distrikts-Norge feller en hard dom over hvor godt politikerne jobber med samferdsel. Kun 15 prosent er enige i at politikerne forstår hvilke utfordringer de har på sin hverdagsreise. Det kommer frem i en ny undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF, utført av Kantar.

Det er store behov for vedlikehold og fornying av veiene. Men bare en av fem kroner som brukes på vei, går til vedlikehold. Foto: NAF
Det er store behov for vedlikehold og fornying av veiene. Men bare en av fem kroner som brukes på vei, går til vedlikehold. Foto: NAF

I de mest spredtbygde strøkene svarer hele 59 prosent at politikerne har dårlig forståelse for deres hverdagsreiser. For hele landet er tallet 45 prosent. Kun 21 prosent sier de føler seg forstått. Inntrykket har ikke bedret seg de siste to årene. I 2019 var det også kun 20 prosent som var positive til politikernes innsats.

- I distriktene er dårlig vedlikehold, frykten for viltpåkjørsler og fare for ras en del av hverdagsreisen. Når kun en av fem kroner som går til vei brukes på vedlikehold, føler folk at politikerne ikke tar dette på alvor, sier Handagard.

Forfallet kan fjernes innen 2030

Selv om det er bred politisk enighet om at vedlikehold er viktig, tar ikke politikerne tak i problemet. Forfallet på veinettet vil koste om lag 100 milliarder å utbedre, og mesteparten av dette må brukes på fylkesveiene. Da ny Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget i juni, var det uten en forpliktende plan til hvordan vedlikeholdsetterslepet skal løses, slik NAF har etterlyst.

- Politikerne grep ikke sjansen de hadde før sommeren. Nå er vår klare forventning at de tar dette på alvor inn mot valget og legger frem håndfaste planer. NAF kommer til å presse på for at vedlikeholdsmidlene økes i hvert statsbudsjett de neste årene, sier Handagard.

NAF mener at forfallet på veiene må fjernes innen 2030.

- Folk opplever at veiene smuldrer opp, uten at noe blir gjort. Det er nok mer stas for de folkevalgte å åpne nye veier og klippe snorer, men at hverdagsveiene våre er trygge er vel så viktig, sier Handagard.

Om undersøkelsen

NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres senere i år, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene i det som er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns hverdagsreiser og holdninger til transport, miljø og klima. Dette er det femte Trafikantbarometeret i rekken, undersøkelsen er tidligere utført i 2013, 2015, 2017 og 2019.

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Politikerne forstår hvilke utfordringer jeg har på mine hverdagsreiser.

2021

2019

Svært enig/ enig

20

20

Vet ikke

34

27

Svært uenig/ uenig

45

50

 

Inndelt etter sentralitet (SSBs Sentralitetsindeks)

Total

Mest sentrale

2

3

4

5

Minst sentrale

Svært enig/ Enig

21

23

23

19

17

14

15

Vet ikke

34

31

34

37

34

31

26

Svært uenig/ uenig

45

45

42

44

48

54

59

Inndelingen er gjort etter SSBs sentralitetsindeks. Dette er en standard for sentralitet, basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Mest sentrale strøk er Oslo og enkelte omkringliggende kommuner. Kommunene Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad mfl. tilhører sentralitetsgruppe 2. Noen eksempler på de mest perifere kommunene er Gratangen, Dyrøy, Ulvik, Lavangen, Beiarn, Moskenes og Hasvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er store behov for vedlikehold og fornying av veiene. Men bare en av fem kroner som brukes på vei, går til vedlikehold. Foto: NAF
Det er store behov for vedlikehold og fornying av veiene. Men bare en av fem kroner som brukes på vei, går til vedlikehold. Foto: NAF
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

NAF: Ladeplassene må bli som bensinstasjoner16.9.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

I august valgte syv av ti nybilkjøpere elbil. Så langt i år har det rullet nær 300 nye elbiler ut på veiene hver eneste dag. – Skal folk oppleve elbil som et godt alternativ må det bli enklere og mer komfortabelt å lade bilen. Folk vil ha et servicetilbud og litt komfort når de lader. Noe så enkelt som et tak over ladestasjonen bør være et minstekrav, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom