Husbanken

- Alle norske kommuner kan glede seg til dette blir ferdig!

Del

Det sier Beate Lofseik og Per Olaf Skogshagen i Husbanken som sammen med KS og 11 kommuner er i gang med å utvikle et digitalt system som vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag.

Beate Lofseik og Per Olaf Skogshagen gleder seg til Husbanken og KS kan tilby kommunene et topp moderne digitalt system til boligarbeidet.
Beate Lofseik og Per Olaf Skogshagen gleder seg til Husbanken og KS kan tilby kommunene et topp moderne digitalt system til boligarbeidet.

Prosjektet har fått aksept for konsept og 90 millioner kroner over tre år fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å gå videre med å utvikle det digitale verktøyet. Husbanken og KS har fått med seg Bergen, Bodø, Alta, Hamarøy, Asker, Kristiansand, Kristiansund, Oslo, Sarpsborg, Sandnes og Trondheim som referansekommuner.

- Det er et stort og komplekst system å utvikle, men når det er ferdig kommer det til å lette tilværelsen for alle som søker, tildeler og administrerer kommunale boliger. I tillegg vil det gi bedre muligheter til å følge opp beboere, pluss skaffe mye bedre oversikt og statistikk til beslutningstakerne, sier tjenesteeier i Husbanken, Beate Lofseik.

Hvorfor trenger vi et digitalt system?

Innbyggerne som søker kommunal bolig møter ofte et lite brukervennlig system, som ikke alltid ivaretar krav til personvern godt nok.

- Av 110.000 kommunalt disponerte boliger i Norge sto rundt 8000 boliger av ulike årsaker tomme i 2017. Kommunene taper store inntekter, samtidig som boligsøkere står i kø, forteller Husbankens kontordirektør på Kommune og marked, Per Olaf Skogshagen.

Mange ansatte i kommunene jobber dessuten med papirskjemaer og excelark, noe som gjør arbeidsdagen mer tungvint enn nødvendig. Myndighetene på sin side får ikke god nok informasjon til å utarbeide gode prognoser og beredskap og til å utvikle mer effektive virkemidler.

Prosjektet har så langt kartlagt behov, blant annet gjennom dybdeintervjuer og arbeidsmøter i sju kommuner.

- Vi har tegnet opp brukerreisen for innbyggere og ansatte i kommunen slik den er og slik den bør bli, forteller Lofseik.

Modulbasert system

Prosjektet har utredet tre ulike konsepter og landet på et modulbasert sentralt fagsystem som alle kommuner kan bruke.

- Konseptet vi har valgt svarer best på mandatet for prosjektet og er den beste løsninga for både innbygger, ansatte i kommunene og, konstaterer Skogshagen.

Det blir enklere for innbyggerne å søke kommunal bolig og sjansen for å få tildelt en egnet bolig med nødvendig bo-oppfølging øker.

Konseptet vil gi bedre oversikt, kunnskapsgrunnlag og beslutningsstøtte for både kommunen og staten. Det vil lette boligplanlegginga i kommunene og gjøre det lettere for staten å utvikle mer treffsikre virkemidler og veiledninger til kommunene.

Kommunene kan koble seg på de ulike modulene i sitt eget tempo.

- Vi bygger ut modulene stegvis, og kommunene kan ta dem i bruk så snart de er klare. Nå er det på tide å pensjonere papir- og excelskjemaene, understreker Lofseik.

Vil ha med alle kommunene 

I følge Lofseik og Skogshagen skal systemet utvikles og forvaltes av Husbanken slik at kommunene ikke får merarbeid og økte kostnader til drift, heller ikke etter at prosjektperioden er over.

Foreløpige tilbakemeldinger fra kommunene og innbyggerne tyder på at et digitalt system er etterlengtet, og at kommunene gleder seg til å begynne å ta det i bruk.

- Vi satser på å lage et så attraktivt system at det blir «kø i døren». Jo raskere vi får alle med, jo bedre blir datagrunnlaget og dermed systemet, sier de og håper og tror at alle kommunene kommer til å ta imot systemet med åpne armer. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Beate Lofseik og Per Olaf Skogshagen gleder seg til Husbanken og KS kan tilby kommunene et topp moderne digitalt system til boligarbeidet.
Beate Lofseik og Per Olaf Skogshagen gleder seg til Husbanken og KS kan tilby kommunene et topp moderne digitalt system til boligarbeidet.
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg saker fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom