Norsk-Tysk Handelskammer

Tyskland tar viktig beslutning om karbonfangst30.5.2024 06:00:00 CEST | Norsk-Tysk Handelskammer

Tyskland vil åpne for bruk av CCS- og CCU-teknologi samt transport og lagring av CO2 til havs. Den tyske regjeringen har fastlagt hovedlinjene i en ny Carbon Management Strategy (CMS) og fremmer nå et nytt lovforslag for lagring av karbondioksid. Verneområder til havs skal utelukkes fra CO2-lagring. Som hovedstrategi skal CCS benyttes for utslipp som er vanskelige eller umulige å unngå. CCS står for fangst og lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage), mens CCU innebærer fangst og bruk av CO2 (Carbon Capture and Usage).
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye