• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Alternativ til Vold

Vold og overgrep innen minoritetsgrupper er temaet for Alternativ til Volds 7. nordiske konferansen om vold og behandling.11.11.2019 11:48:13 CET | Alternativ til Vold

Tre av høydepunktene under konferansen er: Siv Kvernmos foredrag om vold og overgrep mot samiske barn og unge Samtale med forfatteren Zeshan Shakar om fattigdom, vold og livsutfoldelse Komiker Rune Holberg-Andersens foredrag «Lykkeliten» Årets konferanse byr på en rekke foredrag om vold i nære relasjoner og hvordan terapeuter kan hjelpe voksne og barn til et trygt liv uten vold. Nordens urbefolkning og Vold. De siste årene har det blitt synlig at omfanget av overgrep i samiske kultur er høyt (f.eks. Tysfjordsaken) og at de som er rammet ikke har fått god hjelp. Konferansen formidler kunnskap om hvordan forstå og møte disse utfordringene. Vi har vært så heldig å få sametingspresident Aili Keskitalo til å åpne konferansen og professor Siv Kvernmo til å holde plenumsforedraget «Måtte Herren tilgi». I denne forelesningen vil hun belyse særtrekk ved vold og overgrep mot samiske og ikke-samiske barn og unge som lever i ulike kulturelle, religiøse og geografiske kontekster. Møte mellom Kultur
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>