• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified
Samferdselsdepartementet

Nå skal handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren følges opp5.12.2022 12:34:34 CET | Samferdselsdepartementet

– Det haster å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Derfor har vi nå gitt Statens vegvesen en rekke oppdrag om oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i denne sektoren. Vi har blant annet bedt dem begynne arbeidet med å innføre nye regler for varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn, og se på regelverket knyttet til sjåførenes arbeidstid. De får også en rekke oppdrag knyttet til kontroll og håndheving, samt legge til rette for kompetansekrav for drosjeløyvehavere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

- Kutt i havforskningen – alvorlig for fiskerinæringen5.12.2022 11:49:55 CET | Fiskebåt

- 28 arbeidsplasser skal bort når forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» skal ut av instituttets tjeneste. Havforskningsinstiuttet (HI) må også kutte på andre områder og det er derfor klart at totalt sett vil en få færre toktdøgn og dermed også mindre bestandsforskning i 2023. Dette er svært beklagelig i en tid der vi har behov for mer forskning, sier styreleder i Fiskebåt Nord, Marius Ytterstad.
Utleiemegleren

Bekymret for leiemarkedet5.12.2022 11:20:00 CET | Utleiemegleren

Det er fortsatt få utleieboliger på markedet, men den negative utviklingen i salgsmarkedet vil kun avhjelpe leiemarkedet midlertidig. Leieprisene har holdt seg stabile siden forrige måned, med unntak av høy etterspørsel og økende leiepriser på de minste objektene. I statsbudsjettet foreslås det at formuesverdien av sekundærboliger økes til 100 prosent av markedsverdien. Dette er neppe veien å gå for å sikre et godt og velfungerende leiemarked. Dersom private ikke bruker sparepengene sine til å investere i eiendom, vil det få store konsekvenser for utleiemarkedet og tilbudet av boliger vil ikke være stort nok. Dette vil føre til fortsatt stigende leiepriser og de som må leie, vil få det enda vanskeligere, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>