• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Kasakhstans Ambassade i Norge

Om kasakhstanske soldater som falt i slaget om Nordkalotten15.10.2019 19:41:27 CEST | Kasakhstans Ambassade i Norge

I oktober er det 75 årsdagen for Sovjetunionens Petsamo-Kirkenes operasjon i nordområdene. Denne er en viktig milepæl i andre verdenskrigs historie fordi den faktisk markerte slutten på krigen i den sovjetiske delen av Arktis og markerte begynnelsen på frigjøringen av Norge. Det er utvilsomt at kasakhstanerne som tappert kjempet på alle krigsfronter, ga sitt verdige bidrag til frigjøringen av nordområdene.
Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CEST | Samferdselsdepartementet

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>