Utdanningsdirektoratet foreslår å videreføre fraværsgrensen30.5.2024 08:10:06 CEST | Utdanningsdirektoratet

Høringen om forslag til nye fraværsregler for videregående skole er avsluttet. De nesten 400 høringssvarene viser at det er vanskelig å finne fraværsregler som ivaretar alle hensyn. Utdanningsdirektoratet (Udir) anbefaler derfor å videreføre dagens fraværsgrense på 10 prosent, med mulighet til å unnta enkelte typer fravær. Samtidig mener Udir at flere innspill til fraværsreglene bør utredes nærmere.
Aof Vestlandet - Agder

AOF Vestlandet-Agder introduserer gratis fagskolemoduler innen havvind30.5.2024 08:00:00 CEST | Aof Vestlandet - Agder

AOF Vestlandet-Agder er på Floating Wind Days for å lansere sine tre korte og praktisk rettede moduler innen havvind. Utsira nord er verdens største flytende havvindprosjekt som skal etableres i vår region, hvor Utsira blir satt på kartet både som pilot og vertskommune. AOF Vestlandet-Agder dekker gapet mellom fagbrev og høyere utdanning med moduler som skal sørge for riktig kompetanse for de som har en yrkesfaglig bakgrunn.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye