• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified
Norges idrettsforbund

Idretten godt fornøyd med full merverdiavgiftskompensasjon6.10.2022 12:27:06 CEST | Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund er glad for at regjeringen, i tråd med egen Hurdalsplattform, velger å legge til rette for full merverdiavgiftskompensasjon for varer og tjenester til frivillige organisasjoner. Det er også gledelig at regjeringen viderefører full merverdikompensasjon til idrettslag som bygger egne anlegg. Det er nå viktig at full merverdiavgiftskompensasjon følges opp, og at bevilgningen øker ved behov.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>