• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Samferdselsdepartementet

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Sandnessjøen og Leknes1.7.2020 12:00:00 CEST | Samferdselsdepartementet

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet. Mellom anna vil tenestetilbodet som var foreslått lagt ned i Sandnessjøen og Leknes likevel vidareførast, seier statssekretær Ingelin Noresjø.
Samferdselsdepartementet

Tenestestaden for trafikantane held fram i Nordfjordeid1.7.2020 12:00:00 CEST | Samferdselsdepartementet

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at tilbodet om hallkontroll for tunge og lette køyretøy i Nordfjordeid som var foreslått lagt ned likevel vidareførast, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Samferdselsdepartementet

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CEST | Samferdselsdepartementet

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>