• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår bygging av ny kraftleidning og transformatorstasjon på Haugalandet8.2.2023 15:51:06 CET | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilrår at Olje- og energidepartementet gjev Statnett løyve til å byggje ein ny 420 kV luftleidning mellom Blåfalli i Vestland og Gismarvik i Rogaland. NVE tilrår òg ein ny transformatorstasjon i Gismarvik og utviding av Blåfalli koplingsstasjon. Bakgrunnen for tilrådinga er at det er naudsynt å auke straumforsyninga i området for å leggje til rette for auka forbruk.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>