• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified
Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren har mottatt to utredninger om utvikling av transportsystemet i Nord-Norge27.9.2023 13:23:51 CEST | Samferdselsdepartementet

– Regjeringen vil utvikle Nord-Norge for fremtiden, og gode løsninger for transport er grunnleggende. Konseptvalgutredningene om transportløsninger i Nord-Norge og Nord-Norgebanen gir innsikt i behov, kostnader og samfunnsnytte, og hvilke virkninger ulike konsepter har for samfunnssikkerhet og beredskap, urfolks interesser og rettigheter, klima, natur og miljø, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>