• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified
Norsk-Tysk Handelskammer

CBAM trer i kraft – hva betyr CO2-tollen for bedrifter?26.9.2023 11:49:01 CEST | Norsk-Tysk Handelskammer

Den 1. oktober trer den såkalte Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) i kraft som grensejusteringsmekanisme for CO₂ i EU. Formålet er å kompensere for konkurranseulempene bedrifter i EU har på grunn av strenge klimakrav, ved å heve prisnivået for utslippsintensiv import fra tredjeland opp til det europeiske prisnivået. For bedrifter i Tyskland innebærer dette mer byråkrati, noe som også kan påvirke norske handelspartnere.
Samferdselsdepartementet

Post: Ny høring om forskriftsendringer som skal gi posttilbydere like vilkår, og beslutning om sektoravgift som skal styrke forbrukervernet26.9.2023 11:11:04 CEST | Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i postforskriften som skal bidra til like vilkår for tilbydere av posttjenester. Samtidig orienterer departementet om endelig avgjørelse i en klagesak hvor departementet fastslår at all omsetning knyttet til levering av posttjenester, skal omfattes av grunnlaget for sektoravgift. Samlet bidrar dette til å styrke forbrukervernet, fordi netthandel utgjør den dominerende delen av pakketjenestene fra næringsdrivende til forbrukere eller andre næringsdrivende.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>