• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Kulturminnefondet

Over en halv million til Dampskipsbrygga i Lødningen5.12.2019 14:41:08 CET | Kulturminnefondet

På slutten av 1800-tallet var Lødningen et knutepunkt for fiskenæringen, med flere sentrale brygganlegg. Nå står det derimot bare en igjen, Dampskipsbrygga. Brygga som har hatt et preg av å ha stått ubrukt, er nå i gang med å tilbakeføres til slik den var i sin storhetstid på slutten av 1800-tallet. Til dette arbeidet har styret i Kulturminnefondet nå fattet vedtak om tilskudd på kroner 600 000.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>