• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Aldersvennlig Norge

Skal jobbe for et mer aldersvennlig Norge22.10.2020 12:47:16 CEST | Aldersvennlig Norge

Norge skal bli mer aldersvennlig, og som en del av regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet» etableres et nasjonalt kompetansesenter for et aldersvennlig Norge i Ålesund. Satsingen dreier seg om de friske eldre og de ressursene denne gruppen representerer, og skal ledes av Wenche Halsen (63) fra Åndalsnes. Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn – «Flere år – flere muligheter» – viser til at alle sektorer har virkemidler for å fremme et aldersvennlig samfunn slik at eldre mennesker kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig. I nærmere to år har vi hatt et nasjonalt program og et råd for et aldersvennlig Norge. Senteret i Ålesund skal videreføre programmets arbeid, som er blitt ivaretatt av Helsedirektoratet, og være sekretariat for rådet for et aldersvennlig Norge. Sentret blir en seksjon i Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet. – Det er en fantastisk mulighet jeg er gitt her. Jeg er selv midt i målgruppen for dette viktige arbeidet. V
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>