• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
AF Gruppen ASA

Nominated for contract by Avinor at Oslo Airport13.12.2019 13:23:17 CET | AF Gruppen ASA

Avinor has nominated AF Gruppen as contractor for execution of the contract for internal structural works at Oslo Airport. The work is to be carried out in the extension of the current east pier at Oslo Airport, and will provide significantly increased capacity for flights outside the Non Schengen area. The extension of Oslo Airport is important to develop Norway’s main airport as an international hub. It will ensure better capacity and provide better conditions for passengers and airlines, and also strengthen the framework conditions for Norwegian travel, tourism and business.
AF Gruppen

Innstilt til kontrakt av Avinor på Oslo lufthavn Gardermoen13.12.2019 13:19:43 CET | AF Gruppen

Avinor har innstilt AF Gruppen som entreprenør for utførelse av entreprisen for innvendige bygningsmesssige arbeider på Oslo lufthavn. Arbeidene utføres i forlengelse av dagens pir øst ved Oslo lufthavn Gardermoen, og skal gi betydelig økt kapasitet på flyvninger utenfor Non Schengen-området. Utvidelsen av Oslo lufthavn er viktig for å videreutvikle Norges hovedflyplass som et internasjonalt knutepunkt. Den vil gi økt kapasitet og vil gi bedre forhold for passasjerer og flyselskaper, og styrke rammevilkårene for norsk reiseliv, turisme og næringsliv.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>