• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified

- Kutt i havforskningen – alvorlig for fiskerinæringen5.12.2022 11:49:55 CET | Fiskebåt

- 28 arbeidsplasser skal bort når forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» skal ut av instituttets tjeneste. Havforskningsinstiuttet (HI) må også kutte på andre områder og det er derfor klart at totalt sett vil en få færre toktdøgn og dermed også mindre bestandsforskning i 2023. Dette er svært beklagelig i en tid der vi har behov for mer forskning, sier styreleder i Fiskebåt Nord, Marius Ytterstad.
Utleiemegleren

Bekymret for leiemarkedet5.12.2022 11:20:00 CET | Utleiemegleren

Det er fortsatt få utleieboliger på markedet, men den negative utviklingen i salgsmarkedet vil kun avhjelpe leiemarkedet midlertidig. Leieprisene har holdt seg stabile siden forrige måned, med unntak av høy etterspørsel og økende leiepriser på de minste objektene. I statsbudsjettet foreslås det at formuesverdien av sekundærboliger økes til 100 prosent av markedsverdien. Dette er neppe veien å gå for å sikre et godt og velfungerende leiemarked. Dersom private ikke bruker sparepengene sine til å investere i eiendom, vil det få store konsekvenser for utleiemarkedet og tilbudet av boliger vil ikke være stort nok. Dette vil føre til fortsatt stigende leiepriser og de som må leie, vil få det enda vanskeligere, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.
Widerøe

Svak bedring i november, men fortsatt overkapasitet på norsk innenriks5.12.2022 08:00:00 CET | Widerøe

Etter to svært svake høstmåneder, ser vi en forsiktig bedring i november. Kapasiteten er kuttet mot 2021, mens etterspørselen holder seg på samme nivå. Dette gir en økning i kabinfaktor målt mot fjoråret på 2,9 prosentpoeng. Totalkapasiteten på norsk innenriks er noe redusert i november, men det tilbys fremdeles for mange seter i det norske innenriksmarkedet. Widerøe har lykkes med å justere prisene mot et noe mer bærekraftig nivå i november. Det er fremdeles et stykke igjen før vi ser en prisutvikling som speiler de store kostnadsøkningene vi ser i bransjen, primært som følge av økt drivstoffpris, dollarkurs samt gjeninnføring av flypassasjeravgiften. Justering av prisene gir en økning i yield fra oktober til november.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>