• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Samferdselsdepartementet

Arbeidsgruppe skal jobbe med alternativer til taksameter i drosje8.3.2021 16:16:52 CET | Samferdselsdepartementet

– Regjeringen ønsker å stille teknologinøytrale krav som alternativ til taksameter i drosje. Dette vil både redusere etableringskostnadene og legge til rette for bedre konkurranse i næringen. Etter høringen om slike alternative løsninger i 2020, ble det avdekket flere problemstillinger som vi må se nærmere på. Derfor oppretter vi nå en arbeidsgruppe som vil jobbe videre med forslag til nytt regelverk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstads nye antologi åpner for diskusjoner rundt egen utstillingshistorikk8.3.2021 10:46:37 CET | Henie Onstad Kunstsenter

På kvinnedagen, lanserer Henie Onstad den nye antologien It Must Out—Making Exhibitions Since 1968. I anledning dagen publiseres teksten «Women Artists at Henie Onstad Kunstsenter — A Selected Catalogue of Works Exhibited from 1970 to 1988» av Raluca Voinea, hentet fra boken, digitalt på Henie Onstad Art Channel. It Must Out—Making Exhibitions Since 1968 er en eksperimentell antologi som undersøker institusjonens egen identitetspolitikk og utstillingshistorie gjennom eksterne kuratorers blikk på arkivet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>