• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Landbruks- og matdepartementet

En velfungerende markedsregulering til det beste for bonden25.11.2020 13:47:50 CET | Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriften om Omsetningsrådets myndighet knyttet til markedsregulering for jordbruksråvarer, den såkalte rammeforskriften. Forskriften fastsetter rammer for forsynings-, mottaks- og informasjonsplikt i markedsreguleringen. Den skal bidra til at markedsreguleringen i minst mulig grad påvirker konkurranseforholdene mellom aktørene i markedet. Forskriften sikrer også at bonden får levert sine produkter uansett hvor de holder til i landet og hvilket driftsomfang de har.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>