• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Motvind Norge

Ingen statlig arealplan - Bjerkreim kan berge sitt Faurefjell25.9.2020 14:09:42 CEST | Motvind Norge

Olje- og energidepartementet kunngjorde i dag at konsesjonen på Faurefjellet vindkraftverk ikke skal ha virkning som statlig arealplan. Statlig plan er avslått, men konsesjonen består. Saken er nå sendt tilbake til Bjerkreim kommune, som dermed nå har reell myndighet etter Plan- og bygningsloven til å avgjøre Faurefjellets skjebne. Dette er svært gode nyheter for alle naboer som i lang tid har kjempet mot dette prosjektet, som evt. vil bli den femte vindkraftutbyggingen i Bjerkreim kommune og den niende i Dalane. Det er et område som er hardt rammet av konsesjoner som ble utdelt for årevis tilbake, og som nå viser seg med langt mer alvorlige konsekvenser enn noen var forespeilet den gang. Spørsmålet som kommunen skal behandle, er søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av arealene fra LNF-område (landskap, natur og friluftsliv), til industriområde for vindkraft. Så er det å håpe at Bjerkreim kommune har fått med seg at dispensasjonsbehandlingen må være fu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>