• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified
Kebony

Kebony henter 30 millioner euro i finansieringsrunde ledet av Jolt Capital og Lightrock28.10.2021 08:00:00 CEST | Kebony

(Oslo, 28. oktober 2021) Kebony, det ledende selskapet innen miljøvennlig teknologi for tremodifisering, har gjennomført en vellykket finansieringsrunde på 30 millioner euro, ledet av Jolt Capital og Lightrock. Visjonen til Kebony er å redusere CO2-utslipp og tropisk avskoging ved bruk av patenterte teknologier som produserer førsteklasses treprodukter på en miljøvennlig måte.
Eika Gruppen

Eika Forsikring - 3. kvartal 2021: God bestandspremievekst og lav skadeprosent gir sterkt resultat27.10.2021 14:53:23 CEST | Eika Gruppen

Årets tredje kvartal preges av god vekst samt fravær av storskader og naturhendelser. Samfunnets gradvise gjenåpning muliggjorde gjennomføring av aktiviteter som har måttet utgå under Covid-19, og medførte økt aktivitetsnivå på flere områder. Dette preger også resultatene for perioden. Bestandspremien per 30. september 2021 utgjør 3.434 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 7,2 prosent fra 31. desember 2020. Økningen skyldes også en kundeøkning på om lag 2.500 kunder ila året, en utvikling man forventer skal vedvare fremover i lys av nært forestående samarbeid med Virke Forsikring fra 01.01.22.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>