• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
DNV GL

Olje- og gassektoren øker investeringer i det grønne skiftet – ny undersøkelse21.1.2020 00:01:00 CET | DNV GL

• To tredjedeler (66%) av topplederne i olje- og gassektoren har tro på at næringen vil vokse i 2020, dette er 10 prosentpoeng færre enn i 2019. • Nesten halvparten (46 %) sier at deres selskap vil kunne oppnå akseptabel lønnsomhet selv om oljeprisen skulle bli på 50 USD fatet i gjennomsnitt over året i 2020. • 71 % forventer at investeringene i karbonfjerning vil øke eller holde seg uforandret. Her ser vi en kraftig økning fra 54 % i 2019 Næringens planer om å øke investeringene i hydrogenbasert aktivitet har mer enn fordoblet seg over siste år. • Selskaper som investerer i effektivisering og karbonfjerning har også det mest optimistiske synet på det kommende året.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>