• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Byggenæringens Landsforening

BNL er bekymret over kutt i energieffektivisering26.1.2021 14:53:07 CET | Byggenæringens Landsforening

BNL er bekymret over at Enova vil kutte sterkt i støtten til energieffektivisering av bygg. Det er særlig næringsbygg som rammes. – Fremdeles utgjør energibruk i bygg om lag 40 % av den stasjonære energibruken, og energiforbruket i TWh har ikke blitt vesentlig redusert de siste 10 årene. Som nasjon syns jeg ikke Norge kan være fornøyd med en slik utvikling, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.
Dia Proff Norge

NYHET! Dia Proff Norge AS tar inn patenterte OxySan i Norge, en ozonfri ioniseringsmaskin som renser luften for helseskadelige partikler og luftbårne virus.26.1.2021 12:15:41 CET | Dia Proff Norge

Et unikt patentbeskyttet produkt for å eliminere – rense luft for helseskadelige partikler bla. virus (som covid-19), byggestøv, mikrostøv, asbeststøv, bakterier, lukt, røykskader o.l. Maskinene bruker ionisering, men helt uten bruk av Ozon! Ozon er skadelig for mennesker over tid, men med dette systemet (som er det eneste i sitt slag) vil partikkelinnholdet reduseres med opptil 95%, og med det være gunstig for alle som oppholder seg innendørs. Under ioniseringen fylles luften med positivt og negativt ladede ioner som gjør at skadelige partikler i luften klumper seg sammen, og deretter faller ned på bakken og blir der. Denne prosessen holder luften ren og er helt uten restprodukter, luktfri og helt ufarlig. OxySan kommer i 4 ulike størrelser til ulike arealer. Mobilt system, driftssikkert og enkelt i bruk. Dette er et MÅ ha produkt for alle som tenker HMS og hvor mennesker oppholder seg innendørs. Vi i Dia Proff Norge AS tror i disse tider at OxySan sine maskiner vil bli godt mottatt i
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>